Växjö trädpris

I Växjö är träden viktiga, både för oss människor och för miljön. Vi som bor här, i Europas grönaste stad, har alla ett ansvar att vårda och förnya stadens träd.

Växjö Trädpris uppmärksammar de personer som vårdar träden åt oss – och åt kommande generationer. För att bevara och utveckla platser där träd och växtlighet kan frodas behöver vi hjälpas åt, offentliga myndigheter och institutioner såväl som företag och privatpersoner. Vi vill uppmärksamma hur viktiga träden på stadens privata tomter är, därför har Växjö kommun instiftat Växjö Trädpris. Priset är en del i arbetet med att säkra tillgången på träd – idag och för kommande generationer. 

Växjöbornas engagemang i fokus

Växjö Trädpris ska delas ut årligen, och går till en fastighetsägare som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö. Det kan till exempel vara att man:

  • planerar sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
  • vårdar ett eller flera träd på sin tomt
  • planterar och planerar miljöer där trädet har en naturlig plats
  • genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande ha gynnat träden i stadsmiljö

Vem vinner Växjö Trädpris 2017?

Varmt välkommen till prisutdelningen måndag den 13 november klockan 19 i Växjö Konsthall. Priset delas ut av Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Ta även chansen att lyssna till John Taylor, slottsträdgårdsmästare på Tjolöholms Slott i Halland, som ger en föreläsning om träd och hur de bidrar till att skapa ett vackert trädgårdsrum. Passa även på att ställa dina frågor om träd i din egen trädgård. Antalet platser är begränsade.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2017