Lekplatser

Växjö kommun har över 100 lekplatser som är för allmänheten. Det finns både enkla lekplatser med en sandlåda och några gungor till större lekplatser där barn i olika åldrar kan leka.

I områden med många barn ska det inte vara längre än 500 meter fågelvägen till en kommunal lekplats. Lekplatsens placering är viktig, eftersom forskning visar att barnens lek ofta börjar på lekplatsen och sprider sig sedan ut över närområdet. 

Våra större lekplatser är 

Arabyparken, Strandbjörket, Lugnets park, Linnéparken samt Sagolandet. De presenteras i menyn till höger. På kartan kan du se var alla våra lekplatser finns. 

Beskrivning och placering av olika typer av lekplatser

Stadsdelslekplats, lila punkt på kartan

Är en lekplats för hela stadsdelen. Den blir lite av ett utflyktsmål och har något intressant för alla åldrar. Här ska finnas lekutrustning som är tillgänglighetsanpassad. Bord och skuggiga miljöer förhöjer trivseln och gör att familjer kan vistas länge i parken. Stadsdelslekplatsen kan i vissa områden utvecklas genom en tematisering. Gärna en pulkabacke om terrängen tillåter, liksom bollplan eller gräsyta för bollek.

Områdeslekplats, blå punkt på kartan

Är tänkt för hela kvarteret och ska främst vända sig till åldersgruppen 1-6 år. Här ska man få känslan av en minipark. Områdeslekplatsen bör ha lekutrustning som är tillgänglighetsanpassad. Här finns yta för rörelselek och eventuellt en pulkabacke eller yta för bollek.

Närlekplats, gul punkt på kartan

Innehåller gungställning och liten rutchkana och/eller sandlåda. Det är tänkt för mindre orter, i ytterområden eller som en fas i avvecklingen av en lekplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Se och göra