Bra att veta när du flyttar till särskilt boende

När du har fått en lägenhet i särskilt boende och bestämt dig för att flytta dyker det säkert upp många frågor. Här beskriver vi vad som kan vara bra att veta och tänka på.

Har du andra frågor inför flytten är du alltid välkommen att kontakta din handläggare eller personalen på det särskilda boende som du ska flytta till.

Inför flytten

Om du har hemtjänst eller hemsjukvård är det viktigt att du meddelar dem att du ska flytta. Tala om när och vart du ska flytta. Då kan personalen hjälpa dig att få med exempelvis mediciner och medicinlista. Om hemtjänsten eller hemsjukvården har nycklar till din bostad är det viktigt att de lämnar tillbaka nycklarna till dig.

Har du ett trygghetslarm ska det lämnas tillbaka när du flyttar och du ska få dina nycklar tillbaka. Är du osäker på vem du ska vända dig till för att lämna tillbaka larmet kan du fråga personalen i hemtjänsten.

Om du inte har släktingar eller vänner som kan hjälpa dig med flytten behöver du ta kontakt med en flyttfirma.

Tänk på att göra adressändring och flytta ditt telefonabonnemang.

Hjälp och stöd

När du har flyttat in i lägenheten får du besök av en handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov av hjälp och stöd. Därefter gör handläggaren en utredning som ligger till grund för beslut om vilken hjälp och stöd du har rätt till. Är du inte nöjd med ditt beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Kontaktman

När du har flyttat in får du en kontaktman. Kontaktmannen har till uppgift att tillsammans med dig diskutera igenom vilken hjälp du har fått beviljad och hur du vill ha den utförd. Allt ska sedan dokumenteras i en genomförandeplan som du skriver under. Om du har frågor och önskemål är det bra om du vänder dig till din kontaktman i första hand.

Personal

Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt och sjuksköterskor under dagtid. Kvällar, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska i kvälls- och nattpatrullen. Sjukgymnast och arbetsterapeut kommer på regelbundna besök.

Gemensamma lokaler

I anslutning till din lägenhet finns gemensamma lokaler för möjlighet till samvaro och måltider.

Aktiviteter

Varje vecka anordnas aktiviteter i de gemensamma lokalerna till exempel högläsning, studiecirklar, gymnastik eller bingo. Du är välkommen att delta till självkostnadspris. Utbudet av aktiviteter kan variera och du har möjligheter att komma med förslag på olika aktiviteter.

Mat

När du bor på särskilt boende kan du välja på helt eller halvt matabonnemang.

I helt abonnemang ingår frukost, lunch, middag samt tre mellanmål med tillhörande dryck. Om du själv kan laga mat, till exempel frukost eller kvällsmat, kan du ha halvt abonnemang. Du kan också själv köpa och komplettera med annan mat och dryck som du förvarar i din lägenhet. Det finns även möjligheter att få specialkost vid behov.

Du väljer själv om du vill äta i din lägenhet, i de gemensamma lokalerna eller i restaurangen om det finns en sådan. Dina anhöriga och vänner är också välkomna att äta i restaurangen.

Om du vill avbeställa maten ber vi dig göra detta till personalen senast fem dagar i förväg. Då betalar du ingen avgift för den mat som du avbeställt.

Hälso- och sjukvård

När du bor på särskilt boende ansvarar kommunen för att du får hälso- och sjukvård om du behöver det. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal.

Vid behov kan du få hembesök av läkare. Region Kronoberg tar ut en avgift för hembesöket.

Om du behöver hjälp med läkemedel kan du få det av personalen. Läkemedel levereras i de flesta fall isärskilda doseringspåsar I din lägenhet finns ett särskilt skåp där du förvarar dina läkemedel.

Om du behöver hjälp med att åka till ett planerat besök på sjukhus eller vårdcentral ska dina anhöriga eller någon vän följa med dig i första hand. Om detta inte är möjligt kan personalen följa med dig. Tänk på att kontakta enhetschefen senast fem dagar innan besöket så att det kan planeras in på ett bra sätt.

Óm du åker ambulans har Region Kronobergs personal ansvar för att hjälpa dig under resan och vid ankomsten till sjukhuset.

Dokumentation

För att du ska få ditt stöd på rätt sätt dokumenterar personalen det som är viktigt i ett datasystem. All dokumentation är skyddad från obehöriga.

För att kunna ge en god vård och omsorg använder vi olika kvalitetsregister där vi följer och utvecklar kvaliteten på vårt arbete. För att vi ska kunna registrera dina uppgifter behöver vi ett samtycke från dig.

Lägenheten

Du hyr din lägenhet av Växjö kommun. Fastighetsbolaget som äger huset ansvarar för lägenhetens standard och fastigheten i övrigt. När du flyttar in hämtar du själv eller dina anhöriga nycklarna till lägenheten. Fråga personalen om vad som gäller för just din lägenhet.

I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng och madrass. I övrigt möblerar du själv med egna möbler. Tänk på att en god belysning är viktig. Om du begränsar antalet mattor i ditt hem så minskar fallrisken.

Läs gärna mer om vad som kan vara bra att ta med sig när du flyttar in i Kom ihåg listan.

Kom ihåg att teckna en hemförsäkring till din nya lägenhet.

Larm

Det finns ett trygghetslarm inkopplat i lägenheten så att du kan kalla på personalen om du behöver hjälp. Larmet fungerar enbart i din lägenhet. För att du ska kunna använda larmet behöver du ett beslut om trygghetslarm.

I lägenheten finns också ett automatiskt brandlarm som går direkt till SOS. När du har flyttat in visar personalen nödutgången och berättar vad som händer om brandlarmet går.

TV, telefon och Internet

I hyran ingår TV- licens med ett basutbud. Telefon- och internetabonnemang beställer du och betalar själv.

Pengar och värdesaker

Du ansvarar för hantering och förvaring av dina pengar. Behöver du hjälp med din ekonomi kan du ansöka om god manöppnas i nytt fönster hos överförmyndarnnämnden i Växjö kommun.

Tänk på att du själv har ansvar för dina värdesaker, till exempel klocka och smycken.

Husdjur

Om du har husdjur ska du själv ansvara för köp av mat, rastning, veterinärbesök, städning och renhållning. Av hänsyn till eventuella allergiker får djuret enbart vistas i din lägenhet och inte i gemensamma utrymmen.

Sänglinne och hygienpaket

Du kan beställa sänglinne- och hygienpaket.

Om du väljer att ha egna sänglinnen eller själv vill köpa de varor som ingår i hygienpaketet får du själv ordna med tvätt och inköp.

Hjälpmedel

När du flyttar till särskilt boende tar du med dig de hjälpmedel som du brukar använda. 

Hår- och fotvård

Om du vill boka tid hos en frisör eller fotvårdsterapeut för ett hembesök, kan personalen hjälpa dig med det. Du betalar själv kostnaden direkt till frisören eller fotterapeuten.

Besök

Dina anhöriga och vänner är välkomna på besök. Det finns inga särskilda besökstider.

Hyra och avgifter

Du betalar hyra för din lägenhet till fastighetsbolaget och en avgift för trygghetslarm, mat, hygienpaket och sänglinne till kommunen. Utöver detta tillkommer en hemtjänstavgift och om du behöver hemsjukvård även en hemsjukvårdsavgift. Läs mer om avgifter.öppnas i nytt fönster

För hälso- och sjukvård som utförs av Region Kronoberg betalar du en patientavgift. Du betalar också kostnaden för eventuella läkemedel och för leveransen av dessa.

Om du ligger på sjukhus behöver du inte betala hemtjänstavgift för den perioden. Detsamma gäller om du vill avbeställa din hemtjänst tillfälligt. Tänk på att du måste meddela detta till personalen senast fem dygn i förväg. 

Flytt från lägenheten

Vid flytt från lägenheten ansvarar du eller dina närstående för lägenheten sägs upp hos fastighetsbolaget och att den töms och städas. Tid för besiktning bokas hos fastighetsbolaget.

Vi tar gärna emot synpunkter

Om du vill lämna synpunkter om oss och vår verksamhet eller om du upplever att vi till exempel inte följer våra värdighetsgarantieröppnas i nytt fönster, kan du framföra dem till personal eller enhetschef. Du kan även använda skicka in dina synpunkter via en e-tjänst.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg