Hovslund

Hovslund särskilda boende blir attraktivt kvarter för äldre

Det särskilda boendet Hovslund är gammalt och i stort behov av renovering. Då det redan byggs två nya särskilda boenden i Växjö har omsorgsnämnden, hösten 2016, beslutat att inga nya omsorgstagare ska flytta in på boendet Hovslund. Istället vill kommunen skapa ett levande och attraktivt kvarter för äldre i centrala Växjö.

Läs mer om Hovslunds utveckling.öppnas i nytt fönster

Mål och speciell inriktning

Vi arbetar för att vi ska få nöjda omsorgstagare. Målsättningen är att verksamheten ska vara bland de bästa inom alla områden. Vi strävar efter att ha en öppen och ärlig dialog med dig så att du ska känna fullt förtroende för oss.

Genom erfaren och kompetent personal ska vårt arbete präglas av god omvårdnad, gott bemötande, respekt och delaktighet. Våra insatser ska bidra till att du känner dig trygg.

Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

I vårt arbete utgår vi från dina förutsättningar, behov och önskemål.

Det är viktigt för oss att du så långt det är möjligt får träffa samma personal.

Om dina behov förändras så förändrar vi också den hjälp du får.

Vår ambition är att hela tiden förbättra vårt dagliga arbete. När vi får synpunkter arbetar vi aktivt med att följa upp, dokumentera och åtgärda dessa.

Anhöriga och närstående är också delaktiga på flera sätt, till exempel vid vårdplanering och genom att det finns en kontaktman att vända sig till för att få svar på frågor etc. Några gånger per år bjuder vi in anhöriga och närstående till särskilda träffar för information och dialog.

Aktiviteter och möteplats

På Hovslund finns en mötesplats dit du är välkommen att dricka en kopp kaffe, känna gemenskap och delta i olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter är gymnastik, läs- och musikstunder, bingo, samtal, spel och sång, filmvisning.  Du har även möjlighet att delta i gudstjänst i stora salen vissa onsdagar. På Hovslund finns det även bassäng och gymnastiksal.

En gång i veckan kommer mötesplatsens personal till varje avdelning och har aktivitet där.

Hälso- och sjukvård

Sjuksköterskor finns tillgängliga på dagen. På kvällar och nätter finns det tillgång till sjuksköterskor i kommunens kvälls- och nattpatrull. Vi har nära samarbete med arbetsterapeut och sjukgymnast samt med vårdcentralen. Läkare besöker Hovslund flera gånger per vecka och gör hembesök vid behov. Du betalar en avgift för hembesök av läkare. Du har också möjlighet att få hjälp med dina läkemedel.

Boende

Hovslund ligger i centrala Växjö och är den största vårdbostaden i kommunen. Här finns totalt 100 lägenheter av varierande storlek. I varje lägenhet finns dusch och toalett samt kokmöjligheter. I lägenheten finns säng och madrass. I övrigt möblerar du den med egna möbler.

I nära anslutning till lägenheten finns gemensamma lokaler för aktiviteter och måltider. Tillsammans med Växjöbostäder som äger fastigheten arbetar vi med att förbättra utemiljön och skapa goda möjligheter till utevistelse.

Hjälp och stöd

När du flyttat in till Hovslund gör vi tillsammans med dig en bedömning av den hjälp du behöver. Dina närstående är välkomna att medverka om du så önskar. Insatserna följs upp regelbundet.

Syftet med hjälpen är att underlätta ditt dagliga liv och att ge dig möjlighet till en meningsfull tillvaro. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med att sköta din personliga hygien eller att äta. Serviceinsatser innebär praktisk hjälp med skötsel av ditt hem och tvätt av kläder.

Vi erbjuder dig en kontaktman, som har ett speciellt ansvar för att din hjälp fungerar på ett bra sätt. Kontaktmannen upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig som ligger till grund för hur vi
utformar din hjälp.

På Hovslund finns personal tillgänglig dygnet runt. I lägenheten finns ett larm som gör att du snabbt kan komma i kontakt med någon i personalgruppen.

Måltider

Måltiden ska vara en trevlig stund på dagen och en möjlighet till gemenskap med andra. Vi vill så långt som möjligt erbjuda en varierad och näringsriktig kost. Det finns också möjlighet att få specialkost.

Vi serverar frukost, middag och lunch samt kaffe och mellanmål. Du väljer om du vill äta i din lägenhet eller i gemenskap med andra.

Hovslunds restaurang är öppen måndag–fredag. Middag serveras mellan kl 11.30–13.30. Kaffe serveras fram till 15.00.

Kontakt

 • Omsorgsförvaltningen

  Kontaktcenter

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Ansvarig förvaltning

  Omsorgsförvaltningen

  Politiskt ansvar

  Omsorgsnämnden

 • Hovslund

  Besöksadress

  Kungsvägen 76
  352 44 Växjö

  Telefon

  Bergövägen

   plan 1, 0470-434 87
  plan 2, 0470-434 88

  Korsövägen

  plan 2, 0470-434 90
  plan 1, 0470-434 89

  Harsövägen

  plan 1, 0470- 430 83
  plan 2, 0470- 433 78
  plan 3, 0470- 434 30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2017
Stöd och omsorg