Stöd för kvinnor

Klaraprogrammet är till för dig som är kvinna, från 20 år och uppåt, och där din tillvaro kretsar mer och mer kring alkohol eller droger.

Grundidén med Klaraprogrammet är att det ska vara en liten grupp med högst 6 personer.

Vi strävar efter att vara flexibla i vårt sätt att arbeta eftersom varje kvinna har unika behov och förutsättningar. Vi arbetar mycket med att stärka den egna självkänslan. 

Så här kan en dag på Klara se ut

  • Klockan 09.00 - 09.30 frukost
  • Klockan 09.30 - 11.30 gruppterapi
  • Klockan 11.30 - 12.00 matlagning
  • Klockan 12.00 - 13.00 lunch
  • Klockan 13.00 - 15.00 kreativt arbete, studiebesök, möjlighet till indivuella samtal med mera.

Syftet med behandlingen är att

  • leva ett drogfritt och nyktert liv
  • förbättra självkänslan
  • bli mer medveten om orsaken till sitt missbruk eller beroende 
  • hitta nya möjligheter till ett mer värdigt liv
  • komma närmare sysselsättning som arbete eller studier.

Grundprogrammet pågår under 16 veckor, 4 dagar per vecka. Därefter erbjuds du en fortsättning om högst 10 veckor.

På Klara vill vi stödja och motivera genom att arbeta med olika teman. Vilket innehåll vi arbetar med beror på vad du och gruppen har för behov.

Klaraprogrammet står för drogfrihet, gruppen, närvaro, trygghet, glädje och humor.

För mer information, kontakta:

Veronica Hagberg

Samtalsterapeut KBT
E-post: veronica.hagberg@vaxjo.se

Lise-Lotte N Svensson

Behandlare
E-post: liselotte.svensson2@vaxjo.se

Telefon

Direktnummer Klara
0470-433 96

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Stöd och omsorg