Begravningsombud

Alla kommuner har begravningsombud. De ser till att begravningsavgiften du betalar används på rätt sätt. De kontrollerar också att personer som inte är med i Svenska kyrkan får sina önskemål uppfyllda.

Ombuden kontrollerar bland annat att begravningsavgiften bara används till sådant som har med begravning att göra. De kan vara med vid möten, ställa frågor, föreslå förändringar och anmärka på verksamheten. De ser också till att församlingarna uppfyller önskemålen hos personer som inte är med i Svenska kyrkan. Alla ska få en allmän begravningsplats, oavsett religion eller trossamfund.

Varje år lämnar begravningsombudet i Växjö en årsberättelse till Länsstyrelsen om hur verksamheten har varit. Det är också Länsstyrelsen som väljer ombuden.

Det är kyrkan som är begravningshuvudman och har ansvar för alla begravningsplatser och för det som rör begravningar.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen sköter kyrkogårdarna.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravningsverksamheten. Avgiften är inte direkt kopplad till den egna begravningen.

Du betalar avgiften via skattsedeln. Beloppet beror på hur stor din inkomst är och var du är folkbokförd.

Det här ingår i begravningsavgiften:

 • gravplats under 25 år på en begravningsplats i området där den döde
  var folkbokförd
 • gravsättning
 • transporter inom Växjö stad från bisättningslokalen till
  begravningslokal, krematorium och begravningsplats
 • kremering
 • bisättningslokal
 • begravningslokal utan religiösa symboler
 • skötsel av kyrkogårdens eller begravningsplatsens allmänna ytor,
  vård och underhåll.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017