Ekonomin vid dödsfall

Det är mycket att tänka på när det gäller ekonomin vid dödsfall. Du ska ta hand om den dödes bankkonton, betala begravningen och göra en bouppteckning.

Börja med att ta reda på hur dödsboets ekonomi ser ut. Gå då till banken med dödsbeviset. Dödsbeviset får du av läkaren efter dödsfallet.

Som nära anhörig kan du ha hand om den dödes bankkonton. Du kan bland annat betala begravningskostnader, hyra och telefon. Om den dödes tillgångar är små är det viktigt att du betalar kostnaderna för begravningen innan du betalar räkningar.

Det kan vara så att pengarna inte räcker till att betala andra räkningar och skulder. Då blir de avskrivna. Det betyder att räkningarna och skulderna inte behöver betalas.

Kan jag få pengar från försäkringsbolaget?

Om den döde hade en begravningsförsäkring kan du få ut pengar från försäkringsbolaget. När du har ringt dit och anmält dödsfallet kan du räkna med att det tar runt två veckor innan du får pengarna.

Kan jag få hjälp med pengar till begravningen?

Om den döde inte hade pengar, tillgångar eller försäkringar, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att få hjälp att betala begravningskostnaderna. Kontakta kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vem betalar transporterna?

Om dödsfallet har skett i hemmet eller på ett vårdhem betalar Växjö kommun transporten till bårhuset på Växjö lasarett. Om du vill att en särskild begravningsbyrå ska transportera den döde får du kontakta dem och själv betala kostnaderna.

För transporten mellan bårhuset och bisättningslokalen ska du använda pengar från dödsboet. Begravningsbyrån sköter den transporten.

Om begravningslokalen och begravningsplatsen ligger inom Växjö stad betalar kommunen för transporten dit. Ligger begravningslokalen och begravningsplatsen utanför Växjö stad behöver du anlita och betala begravningsbyrån för den transporten.

Vad händer efter begravningen?

Efter begravningen måste du göra en bouppteckning eller en dödsboanmälan. En bouppteckning är en lista på den dödes tillgångar och skulder. Den behövs till exempel om den dödes bostad ska säljas eller om du ska avsluta den dödes bankkonton. Vid bouppteckningen får ni veta vilka som har rätt till arv i dödsboet.

Du kan göra bouppteckningen tillsammans med en jurist, begravningsbyrån eller en utomstående privatperson. Du hittar mer information om bouppteckning på Skatteverkets webbplats.

Om det inte finns några pengar eller andra tillgångar så gör du en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Den måste göras inom två månader efter dödsfallet.

Kontakta kommunen om du vill ansöka om en dödsboanmälan. Då kommer en handläggare till den dödes hem och räknar ut värdet på det som den döde har ägt. Det är viktigt att det som den döde har ägt lämnas orört tills en handläggare kommer dit. En dödsboanmälan kostar inget.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018