God man eller förvaltare

Här finns information som kan vara till hjälp för för dig som är god man eller förvaltare. L

Nyheter

Föreläsning om årsräkning
Den hålls den 16/1 i kommunhuset 17.00-19.30. Se inbjudan som kommer via e-post.

Särskild granskning av körjournaler
Överförmyndarnämnden har observerat efter granskning av ställföreträdares körjournaler att många ställföreträdare inte ser till så att man gör samlade besök eller ärenden under samma dag utan att man kör en dag i ett ärende och en annan dag i ett annat ärende. Överförmyndarnämnden  uppmärksammade också ställföreträdare som dubbelbokför sina körtillfällen, d.v.s. att man redovisar körtillfälle med ett datum till en huvudman och redovisar sedan också samma datum och samma stäcka hos en annan huvudman.

Överförmyndarnämnden kommer därför att granska körjournaler extra noga efter årsräkning för 2017. Detta kommer att innebära att överförmyndarnämnden kommer att stryka de körtillfällen som anses obefogade eller är dubbelbokförda och därmed kommer inte ansökt körersättning att ersättas. Det är därför viktigt att du är tydlig i din redovisning samt att du i fortsättning tänker på att samordna dina körtillfällen.

_________________________________________________________________________________________________________________

Grundutbildning för dig som är god man eller förvaltare

Varje vår och höst ordnar överförmyndarnämnden en grundutbildning för dig som är god man eller förvaltare. Denna kurs är främst till för dig som nyligen blivit god man eller förvaltare men också för dig som varit det ett tag och vill uppdatera dina kunskaper om uppdraget.

I vår kommer en grundutbildning hållas för de som är nya gode män och förvaltare.

Mentorskap

Under ditt första år som god man eller förvaltare kan du få hjälp av en mentor så att du som är ny ska kunna vända dig till en erfaren och kunnig person för att få tips och information.

Du kan max få tre timmars hjälp från din mentor.

Kontakta överförmyndarnämnden om du vill ha en mentor.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet. Det betyder att vi ska se till att du som är god man eller förvaltare sköter ditt uppdrag på rätt sätt. Vi kan förklara vad som ingår i ditt uppdrag enligt lagen men inte lämna detaljerade råd i ditt ärende. Du måste därför vara beredd på att söka information och tillvägagångssätt på egen hand.

Överförmyndarnämnden är inte den gode mannens eller förvaltarens chef, arbetsgivare eller ekonomisk rådgivare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2018
Stöd och omsorg