Ackurat Industriplast

Vår arbetsplats är Ackurat Industriplast i Lammhult. Här tillverkas över 7 000 olika plastartiklar som levereras till olika länder i världen. Vi hjälper till i produktionen med arbete som passar oss.

Vi är ute på en vanlig arbetsplats där vi får lära oss att ta hänsyn och ansvar med allt vad det innebär.

Målet för vår verksamhet är

  • att få vara delaktig i arbetet på samma villkor som andra med hänsyn tagen till vars och ens förmåga
  • att få utvecklas och bli så självständig som möjligt
  • att få göra det man är bra på
  • att få delta i ett arbete med rikt socialt innehåll

 Målgruppen är personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Stöd och omsorg