Ackurat Industriplast

Vår arbetsplats är Ackurat Industriplast i Lammhult. Här tillverkas över 7 000 olika plastartiklar som levereras till olika länder i världen.

Vi är ute på en vanlig arbetsplats där vi får lära oss att ta hänsyn och ansvar med allt vad det innebär.
Vi hjälper till i produktionen med arbete som passar oss.

Målet för vår verksamhet är

  • att få vara delaktig i arbetet på samma villkor som andra med hänsyn tagen till vars och ens förmåga
  • att få utvecklas och bli så självständig som möjligt
  • att få göra det man är bra på
  • att få delta i ett arbete med rikt socialt innehåll

 Målgruppen är personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Stöd och omsorg