Allaktivitetshuset Kryddan

Vi erbjuder olika aktiviteter som är anpassade efter var och ens behov och förmåga.

Några exempel på aktiviteter är:

  • Fysiska aktiviteter i form av daglig motion i alla former, som utevistelse, gymnastik, ridning och bad
  • Skapande verksamhet - textil, vävning, handarbete
  • Socialt umgänge
  • Taktil beröring
  • Legoarbete (montering)

Vår vision är att

"Skapa grundläggande förutsättningar för ökad självständighet, medbestämmande, delaktighet och ansvar.”

Målgruppen är personer med förvärvad hjärnskada (LSS personkrets 2) och personer med lindrig utvecklingsstörning som har speciella behov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Stöd och omsorg