Citygården

Varje omsorgstagare följer sitt eget schema som bland annat innehåller sorteringsuppgifter, promenader, musik, taktil beröring och sinnesträning.

Vi jobbar med arbetsmetoderna Teacch och Pecs vilket gör dagarna på Citygården väldigt strukturerade.

Målet är att varje person ska mötas på den nivå där han eller hon befinner sig. Vi vill göra omvärlden mindre komplicerad och därmed öka självkänslan.

Målgruppen är personer med diagnosen autism eller autismliknande tillstånd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Stöd och omsorg