Jobbcenter

På Jobbcenter får omsorgstagarna möjlighet till arbetsträning. Vi utför uppgifter åt olika företag, till exempel montering, paketering och datajobb.

Tillsammans med omsorgstagaren sätter vi upp mål utifrån hans eller hennes kapacitet. Sedan får varje omsorgstagare individuella arbetsuppgifter som ger dem möjlighet att jobba med sådant som de behöver träna på. På Jobbcenter får omsorgstagarna också träna sin sociala förmåga. De blir en del i ett sammanhang och får en struktur på dagen.

Målgrupper för verksamheten är personer med autismspektrumsyndrom. 

Målet att arbetsträna så att deltagarna på lång sikt kan få en anställning som är anpassad för dem på ett företag eller i en organisation.

Vi som arbetar på Jobbcenter undersöker olika arbetsplatser utifrån omsorgstagarens önskemål och ordnar med studiebesök och handledare på arbetsplatsen. Vi har tät kontakt med arbetsplatsen och omsorgstagaren och ser så allt fungerar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg