Slussen

Slussen utför olika jobb åt företag, till exempel paketering och lättare monteringsjobb.

Vi varierar dagen med pausgympa, promenader, köksträning, inköp, nutidsorientering och kulturell verksamhet, till exempel läsgrupp och skapande grupp.

Målet är att utveckla omsorgstagarnas självständighet och självkänsla.

Vi lägger stor vikt vid ett positivt arbetsklimat för att främja vi-känslan och ha roligt tillsammans.

Målgrupp är personer med lätt eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Stöd och omsorg