Torparbacken

Vi erbjuder en lugn och trivsam miljö där vi sätter omsorgstagarna i centrum och anpassar verksamheten därefter.

Vi gör alltid upp schema för att på bästa sätt tillgodose individuella behov, intressen och förutsättningar.  

På Torparbacken erbjuder vi bland annat utegrupp, läsgrupp, musikgrupper, sinnesträning, bak, promenader och social träning. Var tredje vecka besöker vi Teleborgs kyrka. En del enklare förpackningsarbeten förekommer också, dock utan krav på prestation.

Torparbacken ligger på södra Teleborg, nära sjön, skogen och härliga promenadstråk.

Vår målsättning är: ”För att uppnå en god livskvalité för oss alla är det viktigt att varje person trivs, känner sig trygg och har roligt, samt får stimulans och utmaningar”.

Målgruppen är vuxna personer med måttlig eller grav utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Stöd och omsorg