Individuell plan

En individuell plan upprättas vid ett planeringsmöte där du får möjlighet att diskutera och planera din situation.

Det kan till exempel vara:

  • om du har stöd från flera och vill ha hjälp med att planera och samordna ditt stöd
  • inför en liten eller stor förändring i ditt liv
  • om du vill göra något nytt på din fritid, eller
  • om du är på väg att flytta hemifrån

Vem kan få en individuell plan?

Du som har beviljats insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erbjuds att få individuell plan. Barn- eller vuxenhabiliteringen på Region Kronoberg kan också erbjuda en individuell plan.

Förberedelser för din individuella plan

Om du vill ha en individuell plan är det viktigt att du tänker igenom varför du vill ha en sådan plan och vem eller vilka du vill ska vara med vid mötet kring planen.

Dina önskemål och behov styr vad planen ska handla om.

Vad kostar det?

Att få en individuell plan kostar ingen för dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg