Korttidsvistelse

Du som har en funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse. Då får du möjlighet att byta miljö och träffa andra samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Hur korttidsvistelsen ser ut beror på vad du och dina anhöriga behöver. Det kan vara vistelse på ett korttidsboende, hos en stödfamilj eller på ett läger.

Det vanligaste är att korttidsvistelsen sker regelbundet, men det kan också vara vid ett enstaka tillfälle.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till hjälp enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan få kortidsvistelse om du bor med din familj eller andra närstående.

Hur får jag korttidsvistelse?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om kortidsvistelse. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett eller via vår e-tjänst.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till korttidsvistelse. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver för hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog.

Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om du skulle behöva mer eller mindre korttidsvistelse, måste du kontakta handläggaren om det. Då kommer beslutet om korttidsvistelse att prövas på nytt.

Om jag inte får korttidsvistelse?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får korttidsvistelse, kan du överklaga beslutet.

I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din handläggare.

Vad kostar det?

Du betalar ingen hyra eller någon avgift för den service och omvårdnad du får när du är på korttidsvistelse.

Du betalar för:

  • mat och dryck enligt en särskild måltidstaxa
  • hygienartiklar och sängkläder från och med juli månad det år du fyller 19
  • dina kostnader när du gör några speciella aktiviteter under den tid du har korttidsvistelse
  • resor mellan din bostad och korttidsvistelsen och du ordnar resorna själv.

Har du bokade arbetsresor mellan din bostad och din dagliga verksamhet kan du få resan ändrad till och från korttidsvistelsen.  På samma sätt kan resan ändras till och från skolan för dig som reser med skolskjuts. 

Vid korttidsvistelse på läger betalar du den egenavgift som gäller där. Saknas sådan uppgift betalar du enligt omsorgsnämndens taxa för mat och korttidsvistelse.

Genomförandeplan

En enhetschef planerar tillsammans med dig hur din korttidsvistelse kan se ut. Ni gör tillsammans en genomförandeplan där detta skrivs ner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg