Försvarsgården 1

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Försvarsgården 1, Centrum. Planen vann laga kraft 2015-05-20.

Sammanfattning

Detaljplanen var under samrådet en del av det större detaljplaneförslaget Byggmästaren 17 m.fl, som innehöll flera mindre delar för att ge en översiktlig bild över förändringarna i närområdet söder om Norrtullsrondellen. Inför granskningen, valde kommunen att dela upp detaljplanen i minst två delar beroende på varierande tidplan och komplexitet. Den första delen av detaljplaneförslaget Byggmästaren 17 m.fl. som har vunnit laga kraft är Försvarsgården 1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förändring av befintlig byggnad, där användningen samlingslokal utökas till förskola och centrumverksamhet i sin helhet samt möjlighet för utbyggnad i öster.

Länk till den färdiga detaljplanen finns nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Trafik och stadsplanering