Gårdsby-Fylleryd 2:2, Sandsbro

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Gårdsby-Fylleryd 2:2 i Växjö. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2012-11-13.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att pröva bostadsbebyggelse med en lantlig karaktär inom det aktuella området – fastigheter Gårdsby-Fylleryd 2:2 (s.k. Lilla Fylleryd) och Gårdsby-Fylleryd 2:3 (nuvarande Golfhotell) i Sandsbro.
Fyllerydsvägen ska också byggas om från stadsdelen Sandsbro (Sandsbrohöjden) fram till den nya bebyggelsen inom Gårdsby - Fylleryd 2:2.

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Trafik och stadsplanering