Saturnus 17

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Saturnus 17 på Väster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-25.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ge möjlighet att kunna tillskapa nya centrumnära bostäder med större tillgänglighet än de befintliga bostadshusen.

Läs planhandlingen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Trafik och stadsplanering