Segerstad 4, Hovshaga

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Segerstad 4, Hovshaga. Planen som har prövats med enkelt planförfarande, vann laga kraft 2014-06-26.

Sammanfattning

Syftet med planen är att tillåta användningen S (skola), för att möjliggöra att den befintliga skolverksamheten kan utveckla sin verksamhet. Gällande detaljplan tillåter användningen KJm (kontor samt småindustri och hantverk).

Läs detaljplanen i dokumenten i rutan nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Trafik och stadsplanering