Del av Bergkvara 6:1

Vi gör en ny detaljplan för del av Bergkvara 6:1 i Räppe. Planförslaget har varit utsänt för samråd till och med 2017-12-22.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för verksamheter i området. Sökanden, som är markentrepenör, vill flytta sin verksamhet till Räppe och där uppföra enstaka byggnader innehållande kontor och personalutrymmen, samt iordningställa ytor för upplag för sandlager, körytor och liknande.

Läs mer om planförslaget i dokumentrutan nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering