Furuby 2:49 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Furuby 2:49 m.fl. i Furuby. Planen är utsänd för granskning under tiden 2017-09-26 till 2017-10-16.

Sammanfattning

I gällande detaljplan är byggnationen inom aktuellt område begränsad till kedjehus i maximalt en våning. Tidigare har fyra fastigheter lämpliga för villabebyggelse bildats inom kv. Ljungen. Två av fastigheterna är i dagsläget bebyggda. Önskemål har framförts om att kunna bygga två-vånings hus på övriga tomter, vilket nuvarande detaljplan ej tillåter. Syftet med ändringen av detaljplanen är, med hänvisning till ovanstående, att möjliggöra småhusbebyggelse i två våningar inom planområdet.

Planändringen innebär därmed att ursprungsplanen fortsätter att gälla även inom de delar som inte omfattas av planändringen.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Trafik och stadsplanering