Hov-Dalbogård 3 och 4

Vi gör en ny detaljplan för fastigheterna Hov-Dalbogård 3 och 4 i stadsdelen Hov. Planen har varit utsänd för samråd t.o.m. 2016-09-13.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneförslaget är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en förtätning av bostäder inom planområdet, samt att möjliggöra förskoleverksamhet. 

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Trafik och stadsplanering