Hov-Dalbogård 3 och 4

Vi gör en ny detaljplan för fastigheterna Hov-Dalbogård 3 och 4 i stadsdelen Hov.

Planen har varit utsänd för granskning från och med 2017-07-12 till och med 2017-09-14.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneförslaget är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en förtätning av bostäder inom planområdet, samt att möjliggöra förskoleverksamhet. 

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering