Ingelstad 16:7

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Ingelstad 16:7 i Ingelstad. Planen har varit utsänd för samråd till och med 2016-05-23.

Sammanfattning

Avsikten med detaljplaneändringen är att medge centrumändamål och bostäder inom fastigheten. Enligt förslaget får byggnation i området vara i tre våningar med affärer och service i markplan.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering