Kråkan 4 m. fl.

Vi gör en ny detaljplan för Kråkan 4 m.fl. på Väster i Växjö.

Planförslaget ska tas upp i byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-03-15 och i byggnadsnämnden 2018-03-28 för godkännande. Därefter överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för antagande, vilket beräknas ske under våren 2018.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättning för fler bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter m.m. Exempelvis föreslås större byggrätt och bredare användning av marken.

Ett gemensamt planprogram har tidigare tagits fram för kvarteren Kråkan och Örnen (f.d. folkparken). Planprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2012-05-02 § 66.

Läs mer om förslaget i dokumentrutan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2018
Trafik och stadsplanering