Kråkan 4 m. fl.

Vi gör en ny detaljplan för Kråkan 4 m.fl. på Väster i Växjö.

Planförslaget har varit utställt för granskning till och med 2017-11-27.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättning för fler bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter m.m. Exempelvis föreslås större byggrätt och bredare användning av marken.

Ett gemensamt planprogram har tidigare tagits fram för kvarteren Kråkan och Örnen (f.d. folkparken). Planprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2012-05-02 § 66.

Läs mer om förslaget i dokumentrutan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering