Kv. Tåget

Vi gör en ny detaljplan för kvarteret Tåget på Hovshaga.

Planförslaget ska tas upp på byggnadsnämndens möte 2018-03-01 för antagande.

Sammanfattning

Syftet med ny detaljplan för delar av Kvarteret Tåget är att utveckla stadsdelscentrum bland annat genom att medge större och flexibel byggrätt. Syftet är också att ge byggrätt för byggnation av framförallt bostäder på yta som idag används som vändplats för bussar.

Läs mer om förslaget i dokumenten längre ned på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Trafik och stadsplanering