Leoparden 8, Centrum

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Leoparden 8 i Centrum.

Planförslaget har varit utsänt för granskning från och med 2018-01-11 till och med 2018-02-01.

Syftet är att pröva en utökad byggrätt för bostadsändamål inom den aktuella fastigheten. Ett nytt bostadshus önskas byggas likvärdigt den byggnad som ligger inom grannfastigheten Leoparden 7. Detta för att skapa fler bostäder i centrala Växjö där efterfrågan är stor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2018
Trafik och stadsplanering