Norrby 1:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Norrby 1:1 i Öjaby.

Ärendet behandlades av byggnadsnämndens arbetsutskott
2018-02-15 och av byggnadsnämnden 2018-03-01 för godkännande av planförslaget
och överlämnas nu till kommunfullmäktige för beslut om antagande (vilket
preliminärt väntas ske i april 2018).

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra byggnation av olika typer av icke-störande verksamheter och kontor på fastigheten. En samfälld väg, som delar fastigheten i två delar, ses samtidigt över med avsikt att upphävas.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Trafik och stadsplanering