Norrby 1:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Norrby 1:1 i Öjaby.

Planförslaget har varit utställt för granskning till och med 2017-11-27.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra byggnation av olika typer av icke-störande verksamheter och kontor på fastigheten. En samfälld väg, som delar fastigheten i två delar, ses samtidigt över med avsikt att upphävas.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering