Sjösås 1:45 m.fl., Braås

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Sjösås 1:45 m.fl i Braås. Planförslaget är utsänt för samråd från och med 2017-12-11 till och med 2018-01-26.

Syftet med planläggningen är att pröva en utökad byggrätt för handelsändamål inom fastigheten Sjösås 1:45 samt att justera gällande plan med verklighetens förhållanden så att parkmark som ligger planlagt som parkering ändras till park i planförslaget.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2017
Trafik och stadsplanering