Väbeln 8 m.fl (f.d. Växjöbagarn)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Väbeln 8 m.fl. (f.d. Växjöbagarn) på Väster i Växjö.

Planförslaget är utsänt för granskning från och med 2018-03-16 till och med 2018-04-13.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Möjlighet ges även till centrumändamål. Den aktuella fastigheten inrymmer idag industriell verksamhet (ett bageri, Originalbagarn AB). Fastighetsägaren vill riva befintliga byggnader och istället bygga flerbostadshus; ca 100 bostäder kan rymmas i förslaget som tagits fram av sökande/fastighetsägaren.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2018
Trafik och stadsplanering