Vallhagen 2 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för fastigheterna Vallhagen 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samt del av Växjö 12:10 i stadsdelen Teleborg.

Planförslaget är utsänt för granskning från och med 2017-12-21 till och med 2018-01-15.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra för fastighetsinnehavarna inom området att utveckla sina verksamheter, genom att de tillåts förvärva mark av Växjö kommun och får utökad byggrätt och användningsändamål på sina fastigheter.

Läs detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering