Vallhagen 2 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för fastigheterna Vallhagen 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samt del av Växjö 12:10 i stadsdelen Teleborg.

Planförslaget antogs av byggnadsnämnden 2018-03-01.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra för fastighetsinnehavarna inom området att utveckla sina verksamheter, genom att de tillåts förvärva mark av Växjö kommun och får utökad byggrätt och användningsändamål på sina fastigheter.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Trafik och stadsplanering