Växjö 13:35 (Del av Vikaholm)

Vi gör en ny detaljplan för en del av fastigheten Växjö 13:35 i stadsdelen Teleborg.

Planförslaget är utsänt för samråd till och med 2018-01-26.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att förändra den gällande detaljplanens innehåll från storkvarter för bostäder och centrumändamål till ett kvarter för skola, förskola. Skälet till förändringen är att den stora efterfrågan på förskoleplater inte kunde förutses då området ursprungligen planlades. Detaljplanen avses att handläggas med begränsat standardförfarande.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering