Nya parkeringsregler införs på Söder

Växjö kommun inför 3-timmarsparkering i området kring lasarettet och utökar parkeringszon 2 i stadsdelen Söder. Det görs för att förbättra tillgängligheten till de allmänna parkeringsplatserna i Växjö centrum.

Den nya zonindelningen börjar gälla måndagen den 20 mars.

3-timmarsparkering med zon 2-avgift införs på delar av Järnvägsgatan, Värendsgatan, Södra Esplanaden, Vallgatan och Trädgårdsgatan. På det sättet ökar omsättningen på parkeringarna i området närmast Växjö lasarett och därmed också tillgängligheten till lasarettet.

Parkeringszon 2 utökas till att omfatta hela eller delar av Wennerbergsgatan, Tegnérgatan, Trädgårdsgatan, Södra Esplanaden, Blekingegatan, Smålandsgatan och Vallgatan. Även detta görs för att förbättra tillgängligheten i närområdet.

Avgiften för att parkera i zon 2 är oförändrad.

Nya parkeringsautomater har tillkommit på dessa gator där betald parkering (zon 2) införs. Dessa tas i bruk måndagen den 20 mars och är fram till dess övertäckta med plastpåsar.

En ny parkeringskarta har också tagits fram och ska sättas upp intill parkeringsautomater i Växjö centrum. Ta del av kartan här.

Parkeringsåtgärderna på Söder är tillsammans med parkeringshuset i WTC det första steget i arbetet med att förbättra parkeringssituationen och öka tillgängligheten i Växjö centrum. I nästa steg ser vi över övriga närområdet till Växjö centrum samt utvecklar mer flexibla betalningsmöjligheter.

Mer information om parkering i Växjö centrum, zonindelning och parkeringsavgifter hittar du häröppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017