Avstängningar på Liedbergsgatan

Måndagen den 24 april stänger vi av Liedbergsgatan, sträckan mellan Dalborondellen och Vintervägen, i båda körriktningarna. Detta på grund av vårt pågående arbete med att bygga bussfiler.

Arbetet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan går nu in i nästa etapp, vilket innebär att sträckan mellan Dalborondellen och Vintervägen kommer att vara avstängd i båda körriktningarna under sex veckor. Biltrafiken leds om via Kungsvägen och Ringsbergsvägen.

Sträckan kommer även att vara avstängd för gång- och cykeltrafikanter som leds om via gamla smalspåret.

Vägen stängs av på måndag v.17 och öppnas sedan upp för norrgående trafik v.23.

Här hittar du en bild över hur vi leder om trafiken under den här perioden.

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras. På www.vaxjo.se/trafikstorningaröppnas i nytt fönster finns aktuell information om arbetena under hela byggtiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017