Del av snabbcykelväg körbar

Delar av den nya snabbcykelvägen längs med Söderleden och Växjösjön är nu asfalterad och målad. Från och med fredag eftermiddag den 28 april kommer den att vara öppen.

Det är sträckan från Vallviksvägen och utmed Växjösjön, cirka 750 meter, som är klar.

Grusvägen intill cykelvägen kommer att höjas upp för att hamna i höjd med asfalten. Till det är gjort kommer stängsel att finnas kvar på platsen. Ny belysning kommer att sättas upp framöver.

Arbetet med att bygga den första sträckan av snabbcykelvägen fortsätter nu enligt plan fram till Biskopshagen och beräknas pågå till och med juli 2017. 

Arbetet genomförs i samband med att Växjö Energi lägger nya fjärrvärmeledningar.

Läs mer om snabbcykelvägen häröppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017