Del: Centrum

Växjö centrum är klassat som riksintresse för kulturmiljön. Det är de centrala delarnas rutnätstruktur som utgör kärnan i riksintresset. Rutnätet, som planerades efter de omfattande stadsbränderna 1838 och 1843, avgränsas enligt Nils Gellerstdts stadsplan från 1914 men inkluderar även Östrabo med Biskopsgärdet.

Växjö centrum är med dess torgbildningar, fondbyggnaderna och esplanadsystemet ett mycket bra exempel på den klassiska rutnätsstadens uppbyggnad. Stadens roll som skol,- stifts- och handelsstad är synlig vid Östrabo, Biskopsgärdet och domkyrkan. Exempel på fondbyggnader är Östrabo, det gamla fängelset och Växjö teater.

År 1992 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för riksintresset. Syftet var dels att beskriva dess värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv och dels att ge riktlinjer för centrums utveckling.  Den fördjupade översiktsplanen finns här nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017