Riksintressen

I detta avsnitt redovisas de riksintressen som finns inom översiktsplan för Växjö stad. Ett riksintresse är ett område, plats eller enstaka objekt som anses vara viktiga ur en nationell synvinkel.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2017