Särskild hänsyn

Det finns en mängd planeringsförutsättningar och hänsyn som vi har utgått från när vi har tagit fram översiktsplanen. Detta underlag redovisar vi huvudsakligen i det digitala underlag som tillhör översiktsplanen. Här redovisar vi de områden för ”Särskilda hänsyn” där det kan bli aktuellt med exploatering men där vi måste ta en särskild hänsyn till olika intressen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2017