Friluftsprogram

Friluftsprogram för Växjö kommun 2017 har sitt fokus på friluftsområden i Växjö stad samt våra sex kommundelscentra; Lammhult, Braås, Rottne, Åryd, Gemla och Ingelstad.

Programmet är framtaget som en sektorsplan som ska fungera som ett kunskapsunderlag till fysisk planering. Det är också en utgångspunkt för ett strategiskt och långsiktigt förvaltningsövergripande arbete med gemensamma satsningar på utveckling och underhåll av prioriterade friluftsområden inklusive leder och stråk.

Ett övergripande mål med friluftsprogrammet är att öka utomhusvistelsen och skapa möjlighet och intresse för fler att ta sig ut i befintliga friluftsområden. Med utgångspunkt i vårt övergripande mål och Sveriges tio friluftsmål beskriver programmet tre övergripande målområden; Friluftsliv för alla, Stark samverkan samt Hållbar planering för friluftslivet.

Programmet beskriver också vilka som är de prioriterade friluftsområdena som vi vill utveckla och hur de kan utvecklas med tidshorisonten 2021.

Friluftsprogrammet godkändes av kommunsstyreslsen 2017-08-15. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017