Tema: Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till översiktsplanen för Växjö kommun antogs av kommunfullmäktige april 2014-04-15.

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där det får beaktas som ett särskilt skäl för dispens av strandskyddet om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017