Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 400 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel under den stora bilvägen för gång- och cykeltrafik. Förutom bostäder, gångstig och lekpark kommer det även att byggas en träbro över sjöns norra spets. Den kommer att knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum. 

Gångstråk utmed västra delen av stranden

Stora delar av gångstråket utmed västra stranden på Bredvik är klart. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön.

Kärnhem bygger bostadsrätter på Bredvik

Kärnhem planerar att bygga 23 radhus på 105 kvadratmeter i första etappen utav fyra. Varje radhus får en liten trädgård, uteplats och gemensamma ytor med pergola. Säljstart under våren 2017.

Läs mer om projektet på Kärnhems webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3D-modell av grått radhus radhus med liten uteplats.

Kärnhem bygger 23 radhus på Bredvik.

OBOS planerar för bostäder med lekfull utformning

OBOS planerar att bygga 8 stycken äganderätter och 24 stycken bostadsrätter. Lägenheterna kommer att bli 58 till 125 kvadratmeter och ha både stomme och fasad i trä. Det kommer att skapas uteplatser och trädgårdar som blir en lummig och sammanhängande gårdsmiljö i kvarteret. Planerad byggstart årsskiftet 2018/2019.

Läs mer om projektet på OBOS webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3D-bild av OBOS planerade äganderätter och bostadsrätter.

OBOS bygger äganderätter och bostadsrätter.

Värendshem AB planerar för 51 lägenheter

Här planerar Värendshem AB att bygga tre flerbostadshus med totalt för 51 lägenheter. Varje huskropp kommer att bestå av tvåor och treor. Utgångspunkten i deras projekt är att ta vara på platsens karaktär med hänsyn till närheten av Norra Bergundasjön, naturlandskapet och gestaltningen av det nya området. Planerad byggstart 2018.

Läs mer om projektet på Värendshem AB webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3D-modell av gråbruna trähus vid en väg med fotgängare.

Värendshem AB planerar för 51 stycken lägenheter på Bredvik.

Pär Lagerkvist skola - färdigbyggt

Vöfab har byggt en ny förskola och skola i Bredvik. Den nya skolan ersätter nuvarande Bergundaskolan och har plats för cirka 1000 elever. Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar under våren 2017.

Läs mer om projektet på Vöfabs webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Bakgrund och fakta om projektet

Detta är ett projekt som ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken. Detaljplanen godkändes i början av 2014 och syftet med den är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder av olika slag med tillhörande service.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2018
Trafik och stadsplanering