Bussfiler på Liedbergsgatan

Under hösten 2017 fortsätter arbetet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan. Detta görs för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Projektet är en del av Stadsmiljöavtalet där Växjö kommun har fått statligt bidrag för att skapa förutsättningar för att fler personer ska åka kollektivt eller cykla.

Arbetena på och intill Liedbergsgatan inleddes under hösten 2016 då Dalborondellen anpassades för bussfiler. Det byggdes även nya cykelpassager som ska göra rondellen säker att ta sig igenom för cyklister. Under våren 2017 har en bussfil byggts i norrgående riktning från Vintervägen till Dalborondellen och under hösten 2017 fortsätter arbetet med att bygga bussfil norr om Dalborondellen, mellan Brittsommarvägen och Sommarvägen, i södergående körriktning.

Inom ramen för Stadsmiljöavtalet kommer bussfiler även att byggas på delar av Storgatan (2017-2018) och Sandsbrovägen (2018).

Bussfilerna på Liedbergsgatan byggs enligt samma lösning som finns på Teleborgsvägen. Arbetet kommer att innebära avstängningar och omledningar.

Aktuella avstängningar

Mellan vecka 35-40 kommer sträckan Dalbovägen – Brittsommarvägen att vara avstängd i båda körriktningarna. För infart till Sommarvägen följ skyltning på plats. Biltrafiken leds om via Dalbovägen och Kungsvägen.

För bussresenärer kan detta leda till 3-4 minuter längre restid. Busshållplatsen vid korsningen Brittsommarvägen – Sommarvägen tas bort. Läs mer på Länstrafiken Kronobergs webbplatslänk till annan webbplats.

Även gång- och cykeltrafik kommer att ha svårt att passera vid vägarbetet och vi uppmanar att följa skyltning på plats.

Projektet beräknas vara klart vecka 44.

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras. På www.vaxjo.se/trafikstorningar finns aktuell information om arbetena under hela byggtiden.

Växjö kommun uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Trafik och stadsplanering