Hovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här planeras det för bostäder, en ny förskola och en pumptrack-bana.

Projektet är indelat i två områden där första etappen som pågår är Hovshaga centrum.

  • Hovshaga centrum: Området väster om Hovshaga kyrkogård och den första etappen i projektet.
  • Hovsdal: Området avgränsas av Norrleden i söder, befintliga villatomter på Magistervägen och Griffelvägen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Läs mer om detaljplanearbetet här.

Markanvisningstävling

Just nu pågår det två markanvisningstävlingar på Hovshaga centrum.

Den ena tävlingen omfattar ett kvarter som heter Soluppgången där det ska byggas en förskola i privat regi för 120 barn. Det är möjligt att kombinera bygget av förskolan med bostäder. Just nu pågår tilldelning. Här kan du läsa mer om tävlingen. 

Den andra tävlingen omfattar området kvarteren Solnedgången och Skymningen. Här finns det möjlighet att bygga bostäder i form av bland annat trygghetsboende i upp till fyra våningar. För båda kvarteren gäller att mindre områdesknuten verksamhet och service är tillåten. Just nu pågår steg 1. Här kan du läsa mer om tävlingen.

GBJ bygg

GBJ bygg planerar för nya bostadsrätter med uteplatser och takträdgård. De kommer att bygga 24 tvåor, treor och fyror. Intill dessa lägenheter planerar de för två radhuslängor i funkisstil. Försäljningen planeras att starta under 2016/2017.

Läs mer om projektet på GBJs webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3D-modell av två lägenhetsbyggnader med balkonger.

GBJ bygg planerar att bygga bostadsrätter i Hovshaga centrum.

SverigeBoGården

SverigeBoGården planerar att bygga 24 lägenheter i två våningar med 4 lägenheter per hus. Det blir lägenheter om två till fyra rum och kök med rymliga balkonger och stora uteplatser. Inflyttning våren 2018. 

Läs mer om projektet på SverigeBoGårdens webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En röd, en vit och en gul byggnad med trädgårdar, balkonger och fotgängare.

SverigeBoGården planerar att bygga bostadsrätter med inflyttning våren 2018.

Ereim

Ereim planerar att bygga 24 bostadsrätter i form av par- och radhusform. Lägenheterna kommer att bli på fem rum och kök. Här kommer det att finnas utrymme för gemensamma sociala aktiviteter, både ute och inne. Bygget beräknas starta våren 2017.

Läs mer om projektet på Ereims webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väg med fotgängare och röda par- och radhus utmed vägen.

Eriem planerar att bygga 24 stycken bostadsrätter i par- och radhusform.

Cartagena

Cartagena planerar att bygga 28 stycken hyresrätter. Bostäderna kommer att bli två till fyra rum och kök. Beräknad inflyttning sommaren 2018.

Läs mer om projektet på Cartagenas webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gullmanders arkitekter och ingenjörer

Gullmanders arkitekter och ingenjörer planerar att bygga 6 stycken radhus med äganderätt. Det betyder att du äger din egen lägenhet, inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt. Det innebär att du till exempel kan sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut den, precis som ett egnahem. Bostäderna kommer att bli fem rum och kök.

Läs mer om projektet på Gullmanders webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sex stycken radhus i olika färger i snömiljö.

Gullmanders arkitekter & ingenjörer planerar att bygga radhus med äganderätt.

Pumptrack-bana i Hovshaga centrum 

Under december 2017 kommer Trail Solution att börja bygga en pumptrack-bana söder om de nya husen längs med Björksätravägen och norr om de befintliga punkthusen vid Segerstadsvägen. Banan blir 600 kvadratmeter och en gemensam samlingsplats för alla åldrar. Här ska du kunna öva balans, utveckla din teknik och förbättra ditt självförtroende på cykeln. Banan beräknas klar våren 2018.

Vad är en pumptrack-bana?

En pumptrack är ett område som formats med mindre kullar och sluttade kurvor för att cykla i. I en pumptrack är tanken att du med några tramptag på cykeln ska kunna använda din kroppstyngd och din teknik till att samla fart och kraft för att att åka (”pumpa”) dig igenom en slinga i parken. Det finns ingen bestämd bana, utan du kan själv välja vilken väg du vill cykla.

Flera personer cyklandes på kullar och sluttade kurvor i marken.

Foto: Trail Solution.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Trafik och stadsplanering