Villatomter

Växjö kommun erbjuder nu 5 nya villatomter på Torparängen till försäljning genom den kommunala tomtkön med intresseanmälan.

Tomterna heter Bollspelet 2-6. Bollspelet 1 är undantagen då tomten kommer att nyttjas som etableringsyta för byggherre på fastigheten Bollklubben 1. Denna tomt kommer därför att säljas via tomtkön vid ett senare tillfälle.

Torparängen ingår i Växjö kommuns träbyggnadsstrategi vilket innebär att husen ska ha en stomme i trä och merparten av fasadbeklädnad i trä. Enligt detaljplanen ska husen byggas i 2 våningar och anslutas till fjärrvärmenätet i enlighet med Växjö kommuns energiplan.

Alla tomter säljs grovterrasserade vilket innebär att organiskt skikt och stubbar är borttagna och att vi därefter har schaktat ner eller fyllt upp till lämplig marknivå med moränmassor på den befintliga moränen och packat.

Läs mer om tomterna i "relaterade dokument" längst ner på sidan.

Visning av tomterna

Du har möjlighet att få en visning av tomterna lördagen den 17 mars klockan 10.00.   Vi samlas utanför torpet London.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Trafik och stadsplanering