Kontakt

Växjö kommun driver projektet Växjö stationsområde där flera olika aktörer driver egna projekt inom området.

Här kan du se vem du kan kontakta vidare beroende på vilka frågor du har. Du är också välkommen att höra dig till oss på Växjö kommuns kontaktcenter, så hjälper vi dig.

Planering och samordning av projektet samt ombyggnad av gångbro och gator

David Johansson, projektledare, Växjö Kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: david.johansson@vaxjo.se 

Nicole Wångne, kommunikatör, Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
Epost: nicole.wangne@vaxjo.se

Bangården, perronger, rulltrappor, hissar

Trafikverket, kundtjänst
Telefon: 0771 - 92 19 21
E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Växjö station och gamla stationsbyggnaden

Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen
Telefon: 0730-70 28 38
E-post: andreas.meyer@jernhusen.se

Thomas Fröslev, affärsområde stationer, Jernhusen
Telefon: 072-216 40 49
E-post: thomas.froslev@jernhusen.se

Växjö stadshus

Ove Dahl, vice VD, VKAB
Telefon: 0470-410 70
E-post: ove.dahl@vkabvaxjo.se

Bussar, busshållplatser, tåg, kollektivtrafik

Rolf Andersson, chef kundcenter och trafikledning, Länstrafiken Kronoberg
Telefon: 0470-77 85 00
E-post: rolf.andersson@kronoberg.se 

Jenny Karlsson, marknadskommunikatör, Länstrafiken Kronoberg
Telefon: 0470-58 30 37
E-post: jenny.m.karlsson@kronoberg.se

Lägenheter på södra stationsområdet, närmast WTC

Maria Tiréus, kommunikations-och marknadsansvarig, Växjöbostäder
Telefon: 0470-59 90 65
E-post: maria.tireus@vaxjobostader.se

Lägenheter på södra stationsområdet, mittersta kvarteret

Ida Fager Stark, marknadsansvarig, HSB Sydost
Telefon: 010-451 30 082
E-post: ida.fager.stark@hsb.se

Carita Schönbaum, chef för nyproduktion, HSB Sydost
Telefon: 010-451 30 91
E-post: carita.schonbaum@hsb.se 

Lägenheter på västra delen av södra stationsområdet

Michael Lindebring, projektledare, Riksbyggen
Telefon: 0480-578 47
E-post: michael.lindebring@riksbyggen.se

Angelika Ringström, säljansvarig, Riksbyggen
Telefon: 08-553 635 16länk till annan webbplats 
E-post: angelica.ringstrom@riksbyggen.se

Projektets politiska styrning

Kommunstyrelsen är den nämnd som fattar politiska beslut i projektet. Om du har politiska frågor om Växjö stationsområde är du välkommen att kontakta:

Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0470-410 00
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

Per Schöldberg (C) kommunalråd
Telefon: 0470-410 00
E-post: per.scholdberg@vaxjo.se

Beslut om ersättare till Åsa Karlsson Björkmarker tas i februari/mars 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Trafik och stadsplanering