Trafikbuller vid din fastighet

Trafikenheten har specifika uppgifter om trafikbuller för fastigheter i Växjö tätort. Nedan kan du söka upp din fastighet och se bullernivån utomhus vid fasad.

Alla fastigheter finns dock inte med. Om din fastighet inte finns med kan det bero på att ljudnivån inte är speciellt hög.

Bidrag till åtgärder mot trafikbuller

Bidrag kan sökas av fastighetsägare vars bostadsfastighet exponeras för ljudnivåer på 60 dBA och däröver, dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad, från de vägar Växjö kommun ansvarar för. Du kan läsa mer om bidragen i dokumenten som ligger under Relaterade dokument.

Ordlista

  • dB decibel – enhet för ljudnivå
  • (A)- vägning används bland annat för trafikbuller och är ett försök att efterlikna örats uppfattning av olika frekvenser.
  • Dygnsekvivalent – förenklat: en typ av medelnivå under ett dygn.
  • Maximal ljudnivå – det högsta enskilda värdet under mätperioden.

Vill du se en mer övergripande bild över bullernivåerna i Växjö tätort använder du bullerkartan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Trafik och stadsplanering