Samarbetspartners

Vi söker fler som vill hjälpa oss att arbeta för en ökad trafiksäkerhet!

Sedan flera år pågår ett informationssamarbete med Länsförsäkring Kronoberg kring olika aktiviteter och kampanjer. Båda ser stora fördelar i att samarbeta i det skadeförebyggande arbetet. Inga gemensamma aktiviteter finns dock planerade för tillfället.

Fler samarbetspartners

Sedan kampanjstarten 2001 samarbetar "Ögonkontakt sökes i trafiken" med Smålandsposten. Under årens lopp har Ögonkontaktannonser synts i tidningen nästan varje vecka. Framför allt har trafiksäkerhetskampanjen uppmärksammats via annonspluggar i mindre storlek. Nytt fortsatt samarbete finns med Gota Media AB för året 2017 kring annonsering och framför allt "pluggannonsering". Det gör att trafiksäkerhetskampanjen kommer att synas ännu oftare i Smålandsposten, men även i Magazinet, smp.se med flera kanaler.

Ett nytt samarbete inleds med tidskriften Faktum. Under 2017 kommer Ögonkontaktannonser att finnas med i 8 nummer av tidningen med start i januari. Detta är ett viktigt sätt för kampanjen att arbeta med mångfald.

Trafiksäkerhetskampanjen stödjer även MHF och Informationskalendern (Ungdomens Nykterhetsförbund) med annons.

"Ögonkontakt sökes i trafiken" samarbetade tidigare med NTF Sydost. NTF Sydost var ambassadör för Ögonkontaktkampanjen i det dagliga arbetet under åren 2014-2015. 2014 genomförde NTF Sydost, på uppdrag av Växjö kommun, fyra uppmärksammade dörrknackningskampanjer i Östra Lugnet, Biskopshagen, Högstorp och Sandsbro. 2015 arbetade NTF Sydost med flera uppdrag riktade mot skolor.

NTF Sydost lade tyvärr ner sin verksamhet vid årsskiftet 2015/16. Kommunen kommer därför att försöka skapa nya samarbetsformer med enstaka NTF funktionärer eventuellt genom ett nytt "Trafiksäkerhets- och rastfadderprojekt". 2016 involverades NTF Säker Trafik (Jönköping) i ett större uppdrag på Elin Wägnerskolan. Hösten 2017 engageras NTF i ett nytt uppdrag vid öppningen av Pär Lagerkvistskolan!

Vi försöker samarbeta med lokala pensionärsorganisationer, dels via dialogsamarbeten och dels genom "Håll dig på benen", ett samverkansprojekt mellan pensionärsorganisationerna, Landstinget Kronoberg och Växjö kommun. Samarbetet fortsätter under året 2017 genom arbetet med nytt Trafiksäkerhetsprogram. Inom ramen för detta arbete engageras även andra pensionärsföreningar och föreningar som verkar för funktionsnedsatta personer.

Fotograf Anna Nordström "Nordström Performance AB" har tagit bilderna till vårt kampanjmaterial 2014-2016 och 2016-2018. Anna Nordström stöjder arbetet med vår trafiksäkerhetskampanj. Rekvisitan till fotograferingen (2016) har Cykel & Fritidscenter, Växjö hjälpt oss med. Inför 2018 pågår planering avseende annonsering och material.

Vill du eller ditt företag också hjälpa till eller stödja arbetet med trafiksäkerhetskampanjen "Ögonkontakt sökes i trafiken"? Kontakta projektledare "Ögonkontakt sökes i trafiken", trafikenheten telefon 0470-410 00vx eller använd länken i kontaktrutan. Vi ser fram emot din kontakt!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Trafik och stadsplanering