Trafik i skolan

Barn är inte små vuxna. Barn ser inte, hör inte, uppfattar och tolkar inte världen som vuxna. Det innebär att barn inte heller är mogna att ta beslut som vuxna gör.

Man brukar säga att ett barn är trafikmoget först vid 12 år, men i praktiken är det snarare i 14-15 års åldern som barnet kan dra lärdom av erfarenheter det fått genom att röra sig i trafiken.

Alla barn borde få möjlighet att lära sig att tänka trafik, både i hemmet och i skolan. Vi vuxna måste ta ett gemensamt ansvar och ge våra barn rätt vägledning till ett sunt och positivt trafikbeteende. Som förälder och/eller pedagog är du särskilt viktig för barnet.

Mognad, omdöme och erfarenhet

Trafikmognad handlar om ålder, mognad och om erfarenhet. Ålder och mognad går inte att påverka. Däremot kan vi ge barnet erfarenheter.

Motoriskt kan barnet färdas i trafiken när det börjar skolan. Men mognaden, att uppfatta och bedöma trafiksituationer, har en långsammare utveckling och skiljer sig från person till person. Barns hörsel anses färdigutvecklad först vid åtta års ålder. Synen är snävare än vuxnas. Det är också svårt att hålla koncentrationen.

Först i den tidiga tonårsåldern (14-15 års åldern) kan de flesta barn anses vara trafikmogna, men barnen är inte färdigutvecklade. Hjärnan är helt utvecklad först i tjugoårsåldern och det är personlighet och impulskontroll som utvecklas sist.

Typiskt för barn och unga i trafiken

Barn är duktiga, särskilt på att lära sig och att se saker med öppna ögon. Barn märker alltid detaljerna. Helheten däremot, har de inte lika enkelt för. Det innebär att barn har svårt att skapa en överblick av trafikmiljön.

Barn har också lätt för att ha prova på nya saker. Barn vill skapa, forska, experimentera och upptäcka nya saker – gärna varje dag. Det innebär också att barn är impulsiva, oberäkneliga och oförutsägbara trafikanter.

Det är vanligt att barn väntar ganska länge vid övergångsställen, ofta tills bilen är mycket nära, före de går över vägen. Vuxna uppfattar det som att barn "kastar sig ut" i gatan. Det beror på att barn inte kan göra hastighetsbedömningar eller avståndsbedömningar av trafiken som vuxna kan.

Ställ inte för höga krav

Att cykla på en cykelväg är en sak. Att cykla i blandtrafik bland bilar och andra fordon ställer mycket höga krav på mognad och erfarenhet. Ställ inte för höga krav på barn i trafiken. Även om barnet kan cykla innebär det inte att barnet kan cykla på egen hand.

Ta ansvar som förälder och vuxen. Ge barnet erfarenhet av trafiken varje dag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Trafik och stadsplanering