LUPP

Lupp är en enkät som ger kommuner en bild av hur ungdomars situation verkligen ser ut.

Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut. Enkäten innehåller frågor till unga om arbete, skola, hälsa, framtidsdrömmar, inflytande och demokrati. Lupp-undersökningen görs i årskurs 8 och årskurs 2 (på gymnasiet).

Totalt har omkring hälften av landets 290 kommuner gjort Lupp någon gång. Ungdomslotsen har tidigare genomfört 4 LUPP-undersökningar bland ungdomar i Växjö Kommun. Senaste Lupp-undersökningen gjordes under höstterminen 2015. 

LUPP - enkäten behandlar 8 olika områden:

  • Fritid
  • Skola
  • Politik och inflytande
  • Kompisar och familj
  • Trygghet
  • Hälsa
  • Arbete
  • Framtid

Kontaktperson:
Josefine Eriksson, utredningssekreterare Växjö kommun

Kontaktperson:
Josefine Eriksson
Utredningssekreterare
Växjö Kommun
 
 
 Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Växapp