Kontakt

Braås fritidsgård
Betlehemsvägen 1
Tfn 0474-62 20 10

Fritidsledare

Tomas Salonen   tomas.salonen@skola.vaxjo.se

Malin Kidsten      malin.kidsten@skola.vaxjo.se

Massoud Nazari  nazari.massoud@skola.vaxjo.se

Emilié Johansson emilie.johansson@skola.vaxjo.se

Ulf Sjöquist        ulf.sjoquist@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Växapp